• jedinstven sistem poslovanja (SFT21) sa 100%-tnom garancijom na zadovoljstvo poslovanjem (u prvih 90 dana),
  • sveobuhvatna online edukacija naše sistemske škole ( InFace Sveučilište)
  • precizno definiran i automatiziran načinom poslovanja,
  • precizno definiran plan i program razvoja za narednih 10-15 godina
  • (koji se stalno razvija, nadopunjuje, usavršava…),
  • jedinstvena društvena mreža (SFToYou) koja je pri kraju razvoja te će biti implementirana na portal u prvih 6 mjeseci rada portala
  • upravni odbor direktora za odlučivanje o raspodjeli i investiranju sredstava
te po još mnogo toga što čuvamo kao tajnu (nakon implementacije novih modela i načina rada, spremamo velika godišnja iznenađenja za sve članove i kompanije)